UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA IN PLZEŇ

PEDAGOGICAL FACULTY

ENGLISH DEPARTMENT

 

 

 

 

 

Czechs in America

The Maintenance of Czech Identity in Contemporary America

 

 

 

 

DIPLOMA WORK

 

 

 

 

David Bíróczi

Učitelství pro 2. stupeň

(1999 – 2003)

 

 

 

 

 

 

Supervised by: Doc. Joan De Foreest, B.A., M.A.                                Submitted: August 2003

 

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA

 

 

 

 

 

Češi v Americe

Udržování české identity v soudobé Americe

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE

 

 

 

 

David Bíróczi

Učitelství pro 2. stupeň

(1999 – 2003)

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: Doc. Joan De Foreest, B.A., M.A.              Odevzdáno: Srpen 2003